Прочитајте повеќе
осврти

Feiyu Tech Vlog Pocket 2 - Преглед на ултра ефтиниот Gimbal

Луѓето се поделени во две групи на луѓе. Оние кои веќе имаат Гимбалс и оние кои ќе имаат. И, како можеш да добиеш добар гимбал по добра цена, зошто преплаќаш?

Прочитајте повеќе